Размери

Dimensions

Nanobox Галерия

Nanobox Logo

Компресиращи системи

Nanobox

Използваните до сега алтернативни технологии, позволяваха да се обезпечи доставката на компресиран природен газ (CNG) за автопаркове с неголямо натоварване и за традиционните станции за зареждане с много висок обем на производителност. Обаче те не бяха ефективни и икономически обосновани за нуждите на компаниите със средно големи автопаркове, както и за станциите за зареждане със средна производителност. В GALILEO бяха проучени всички аспекти на този проблем, в резултат на което беше създадена технология, която може да удовлетвори потребностите на именно този тип потребители. Решението на този проблем се нарича Nanobox.

Nanobox представлява изключително комплексно решение, което обединява компресорен модул, енергиен блок и колонка за зареждане в едно единствено съоръжение.

Характеристики

• компресорен модул GALILEO с от 2 до 5 степени на компресиране
• широк диапазон при избор на входящо налягане: от 0.5 до 50 бара
• максимално работно налягане във вътрешното хранилище: 250 бара
• максимално работно налягане при зареждане на автомобили: 200 бара
• възможност за зареждане на приблизително 30 автомобили на час
• вътрешно хранилище с воден обем 840 литра
• вградена колонка с 2 високодебитни маркуча за зареждане
• система Soft Starter, редуцираща консумацията на електроенергия
• измервателна система на налягането на газа на входа, изхода, степените на компресиране и вътрешното хранилище
• пожаро и взривозащитен корпус
• антивибрационна конструкция
• програмируем логически контролер (PLC), снабден с вграден в корпуса монитор и клавиатура, осигуряващ отваряне на дигитално меню с 13 страници, подпомагащ управлението и контрола
• система за отстраняване на кондензат и филтърна система
• автоматична система за приоритет на зареждането
• директна връзка между двигателя и компресора, редуциращ загубите на КПД при компресиране
• система за плавно/меко стартиране на компресора при компресиране, контролираща оборотите на двигателя и съответно консумацията на електроенергия
• система за аварийно изключване (възможност за дистанционно аварийно изключване)
• постоянна онлайн връзка, чрез системата SCADA, позволяваща контролирането, мониторинга и облекчаваща сервизното обслужване, от която и да е точка на света

Предимства

• ниска инвестиционна стойност
• вградената в корпуса колонка редуцира допълнително инвестициите
• бърза възвръщаемост
• изключително компактни размери
• ефективна система за зареждане, позволяваща обслужване на голям брой автомобили
• ниски експлоатационни разходи и лесно техническо обслужване
• безопасност и надежност при експлоатацията
• изключително опростен контрол и управление
• осъществяване на контрол, отчитане и обмяна на търговски и технически данни по интернет