Размери

Femtobox

Microbox Галерия

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
Microbox Logo

Компресиращи системи

Microbox

Гамата компресорни системи Microbox, представляват високотехнологичен компресорен модул от типа „Включи и Ползвай”, предназначен за всякакви станции за компресиран природен газ (CNG). Тази защитена от експлозия и пожари система спестява големи строителни разходи и закъснения, характерни за другите конвенционални компресорни съоръжения. Пускането в действие на това изделие изисква единствено свързване с електрическо и газово захранване. Неговата компактна конструкция, възможността за преместване и опростеното свързване, улесняват евентуалното разширение или преместване на бизнеса. Пълното използване на капацитета, ефективността, надежността и лесната експлоатация са ненадминати в цялата CNG индустрия.

Характеристики

• 2/3/4 степенен компресор GALILEO MX2
• широк диапазон от избор на входящо налягане: от 0,5 до 50 бара
• компактен дизайн
• сепаратори на изхода на всяка степен
• автоматична система за омасляване
• електрически мотор с мощност от 75 до над 1000 Kw
• компютърен панел за визуализация и манипулация на работата на компресорната система (вграден в корпуса на компресорния модул)
• аварийна система за изключване
• пневматични задвижки
• директна връзка на елестрическия мотор с компресора, редуцираща загубите на КПД при компресиране
• онлайн мониторинг (система SCADA)
• въздушно охлаждане
• системи за сигурност, следящи промените в налягането и температурата на газа
• пожаро и взривозащитен корпус на компресорната система
• звукоизолация
• активни системи за безопасност
• система Soft Starter, за плавно включване и изключване на работата на компресора
• система за откриване на експлозивна атмосфера
• вградено вътрешно хранилище с 1000 литра воден обем
• система за редуциране до над 50% консумацията на електроенергия Enersafe (опция)
• автоматична пожарогасителна система (опция)
• трипътен приоритетен панел (опция)

Предимства

Това което прави компресорните системи Microbox уникални и изключително лесни за манипулация са следните решения на производителя:

• Компактен дизайн – дизайнът на компресорните системи Microbox е проектиран по начин, който да предостави като краен продукт най-компактният модул за компресиране на природен газ на пазара, без да се изисква строеж на хале или навес за нуждите на системата. В условията на регулация размерите на съоръженията са изключително важни с оглед спазване на законовите отстояния и представляват важен фактор при избора на оборудване.
Благодарение на дизайна и изработката си, системите Microbox не се нуждаят от:
- строителство на допълнително хале
- взривозащитена електроинсталация
- устройство за аварийно изключване
- външно хранилище
- допълнителен компресор, тип бустер
- антивибрационна основа

• Производителност - високата производителност, надеждност и ниски експлоатационни разходи на компресорните системи GALILEO, позволяват дебит в диапазона от 300 m3/час до над 3000 m3/час, само с един компресор.

• Вградено хранилище с 1000 литра воден обем – вграденото хранилище е изключително важно за оптимизиране работата на компресорната система и редуциране натоварването на мотора и компресорните агрегати. Хранилището е съставено от 9 цилиндъра за съхранение на компресиран природен газ, които са позиционирани по начин, който икономисва пространство и подпомага лесното обслужване. Хранилището е разделено на три групи, представляващи ниско, средно и високо налягане, като зареждането на автомобили става директно от хранилището. Този способ редуцира стартовите пускове на мотора и съответно компресора, като по този начин се прави икономия в разходите за електричество и се увеличава продължителността на живота на агрегатите съставляващи компресорната инсталация.

• По-високо работно налягане от 250 бара – В България, както и в Европейския Съюз, е прието автомобилите конвертирани на компресиран природен газ да бъдат зареждани при 200 бара налягане. Това е причината компресорните системи инсталирани в страната (изключая тези производство на Galileo) да използват компресиране до 200 бара и зареждане на автомобили с именно това работно налягане. Невъзможността за компресиране при по - високо налягане при болшинството инсталирани компресорни системи, налага негласната практика да се транспортира компресиран природен газ в транспортируеми хранилища именно при 200 бара, въпреки че директивите позволяват транспортиране при по-високи налягания.

Компресорните системи на Galileo комперсират до 250 бара, като това води до следните предимства:
- Работното налягане от 250 бара във вътрешното хранилище увеличава обема на компресирания газ и увеличава времето в което компресорната система не работи при зареждане. За да бъдат спазени наредбите за работно налягане при зареждане на автомобили и безопасността на потребителите, колонката за зареждане допуска работно налягане при зареждане до 200 бара.
- Работното налягане от 250 бара позволява свободното зареждане при това налягане на транспортируеми модулни хранилища за пренос на природен газ, като по-този начин се увеличава обема транспортиран газ и се оптимизира доставката и съответно се разпределя разхода за транспортиране върху по-голям обем.

Като обобщение, трябва да подчертаем, че работното налягане от 250 бара прави станцията с инсталирана компресорна система на Galileo предпочитана дестинация за зареждане от компаниите извършващи пренос на компресиран газ, сегмент който в голяма степен води до по-висок обем продажби природен газ от автомобилното зареждане.

• Системи за редуциране на разходите за електричество – несъмненно най- високите разходи при производството на компресиран природен газ са именно разходите за електричество. Компресорните системи Microbox притежават различни системи за редуциране на този разход, като се започне от системата Soft Starter при базовите модели и се стигне до системата Enersafe, която е допълнителна опция към съоръженията. Системата Enersafe допълва и повишава експлоатационната ефективност на компресорните системи Microbox. Тази интелигентна система, разработена от Galileo, регулира работната консумация на базата на кривата на търсенето през деня, като резултатът е над 50% икономия на електрическа енергия.

• Интернет мониторинг – чрез дистанционна интернет връзка, системата за телеконтрол SCADA позволява дасе визуализира в реално време действителното състояние на всички компоненти на съоръжението. Това позволява да се извършва контрол в реално време, дистанционен достъп независимо от локацията на обслужващия персонал, редуцира времето за реакция на техниците, съхранява информация за всички операционни данни в архив.