Размери

dispenser

Dispenser Галерия

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Dispenser Logo

Компресиращи системи

Dispenser

Колонките за зареждане ЕМ са проектирани така, че могат да бъдат монтирани на произволна станция за зареждане, както на действаща, така и на новооткрита. Освен това, те могат да бъдат инсталирани и в непосредствена близост до колонки за зареждане на стандартни течни горива. Конструкцията и качеството на компонентите гарантират висока скорост и безопасност на зареждането, а така също и висока точност на дозиране при зареждане.

Характеристики

Всяка колонка за зареждане ЕМ е снабдена с:

* Два маркуча за зареждане;
* Клавиатура и електронни дисплеи;

Многофункционалните (EMS) колонки за зареждане включват:

* Входящ маркуч за подаване на вода;
* Входящ въздушен маркуч;
* Входящ маркуч за подаване на масло;
* Резервоар от неръждаема стомана;
* Място за отпадъци.

Основни характеристики:

* Мигновена максимална пропускателна способност, която може да бъде: [6; 15; 30 или 50] кг/мин.
* Едно-или трипътна система за зареждане.
* Един или два маркуча за зареждане.
* Система за измерване на масата на газа през маркуча.
* Работно налягане: 250 бара.
* Намаляване на налягането (регулира се по желание на клиентите).
* Устройство за блокиране на работата на колонките. Активира се при високо налягане на газа, а така също и при твърде ниско или високо налягане на природния газ.
* Система от клапани, която предотвратява изтичане и преразход на газ.
* Аварийна система за спиране, поставена на всяка колонка.
* Приспособена за работа в райони, класифицирани с клас 1, първи административен окръг.
* Еликтронно устройство за изравняване на температурата.
* Възможност за наблюдение на екрана на монитора на налягането на газа в пълнителния канал, за завършване на зареждането, за въвеждане на измерителни единици и тарифи в кг /лв, за общата цена на продажба в лв. и общият обем на продажбите в еквивалентни кг природен газ .
* Възможност за отделяне на плащанията за предишни зареждания, натрупаните обеми и продажби.
* Възможност за последователно подаване на информацията в участъка за управление.
* Избирателно обслужване на маркучите, подаващи масло, вода и въздух. Модели на колонки за зареждане:

Всеки модел има своите основни характеристики: EMB: базов модел. EMS: обслужван модел (многофункционален модел) 6 / 15 / 30 / 50 : мигновена максимална пропускателна способност. 1 или 3: едно или трипътна система за зареждане. S или D : един или два маркуча за зареждане

Примери:

EMB-6-1-D: Базов модел на колонка за зареждане с мигновена максимална пропускателна способност 6 кг/мин, еднолинейна система за зареждане, с два маркуча за зареждане. Тази колонка е предназначена основно за зареждане на леки автомобили. EMB-15-1-D: Базов модел на колонка за зареждане с мигновена максимална пропускателна способност 15 кг/мин, еднолинейна система за зареждане, с два маркуча за зареждане. Тази колонка е предназначена основно за зареждане на леки автомобили и автобуси. EMB-30-3-S: Базов модел на колонка за зареждане с мигновена максимална пропускателна способност 30 кг/мин, трилинейна система за зареждане, с един маркуч за зареждане. Тази колонка е предназначена основно за зареждане на леки автомобили и автобуси.